Skip to main content

خدمات اتوماسیون مبتنی بر هوش مصنوعی

بهینه سازی منابع
تطابق با الزامات
تسهیل گردش کار
تسریع فرآیندها

بهینه سازی هوشمند و مستمر فرآیندها توسط قابلیت یادگیری فناوری هوش مصنوعی از آنالیز داده های ساختاریافته و غیرساختار یافته و اجرای مکرر فرآیندها

فرآیندکاوی

آسیب شناسی عدم کارایی فرآیندها و حداکثر نمودن نتایج حاصل از اتوماسیون

اتوماسیون گردش کار

بهبود انسجام، شفافیت و چابکی گردش کار سازمان ها

یکپارچه سازی

یکپارچه سازی سیستم های سازمانی و داده ها جهت اتوماسیون کسب و کار

پردازش اسناد

استخراج و مدیریت داده های کسب و کار با استفاده از هوش مصنوعی
خدمات اتوماسیون مبتنی بر هوش مصنوعی

هوشمندسازی کسب و کار

اتوماسیون هوشمند، مجموعه ای از فناوری های اتوماسیون همچون هوش مصنوعی (AI)، مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM) و اتوماسیون فرآیند رباتیک (RPA) می باشد. تلفیق این سه، امکان توسعه راهکارهایی را مهیا می نماید که موجب تحول در کسب و کارها می گردند.

شرکت دانش بنیان فن آوران گیتی افروز، در راستای ارائه خدمات اتوماسیون مبتنی بر هوش مصنوعی، اقدام به توسعه و پیاده سازی راهکارهایی نموده است که موجب سرعت بخشی به تولید، کاهش ریسک خطاهای انسانی، تخصیص بهینه منابع و مزیت های بیشمار دیگری در صنایع میگردد.

اتوماسیون هوشمند

فناوری هوش مصنوعی، قابلیت های بسیاری را به سیستم های اتوماسیون کنونی سازمان ها اضافه می نماید. سیستم های اتوماسیون فعلی تنها قادر به اتوماسیون امور کاملا مشخص بر اساس منطق برنامه نویسی شرطی و داده های ساختار یافته هستند. در حالیکه سیستم های اتوماسیون هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی، قدرت پاسخگویی به موقعیت های بسیار پیچیده تر و داده های غیرساختار یافته را نیز دارند. که غالب اطلاعات سازمانی از همین نوع محسوب می شوند.

خدمات اتوماسیون مبتنی بر هوش مصنوعی

اتوماسیون فرآیند رباتیک

خدمات توسعه اتوماسیون فرآیند رباتیک (RPA) به کسب و کارها این امکان را میدهد که امور دستی و تکراری را از نیروی انسانی به ربات هایی که بدون وقفه فعالیت می کنند واگذار نمایند. بدین ترتیب، علاوه بر امکان تمرکز نیروی انسانی بر امور استراتژیک سازمان، با حذف خطاهای انسانی، دقت فرآیندها نیز افزایش می یابد. برخی از کاربردهای RPA در صنایع مختلف عبارتند از:

  • مدیریت جلسات
  • رهگیری سوابق
  • مدیریت مالی
  • خدمات مشتریان
  • پردازش سفارشات
  • مدیریت داده
  • گزارشات دقیق
  • کنترل موجودی
  • تسهیل امور اداری
  • استخراج داده
خدمات اتوماسیون مبتنی بر هوش مصنوعی

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد خدمات اتوماسیون مبتنی بر هوش مصنوعی برای صنایع مختلف با ما در ارتباط باشید.

ارتباط با ما
Close Menu