Skip to main content

نرم افزار مدیریت زنجیره تامین با هوش مصنوعی

هماهنگی
چابکی
انعطاف
یکپارچگی

خلق مزیت ها و فرصت های فراوان برای سازمان ها بواسطه تلفیق مدیریت زنجیره تامین با هوش مصنوعی در حوزه های مختلف همچون لجستیک، بازاریابی، زنجیره تامین و تولید

اطمینان از ایمنی پرسنل

دستیار تصمیم گیری جهت اطمینان از رعایت اصول ایمنی و سلامت پرسنل

کنترل کیفی هوشمند

اتوماسیون کنترل کیفی محصولات توسط سیستم های بینایی ماشین

ارتباط با تامین کنندگان

مدیریت منسجم و اثربخش ارتباطات با تامین کنندگان در سراسر زنجیره

شفافیت زنجیره تامین

تلفیق هوش مصنوعی و اینترنت اشیا جهت گردآوری لحظه ای داده ها
نرم افزار مدیریت زنجیره تامین با هوش مصنوعی

مدیریت زنجیره تامین با هوش مصنوعی

نرم افزار مدیریت زنجیره تامین با هوش مصنوعی از فناوری های نوین به منظور بهینه سازی و تسهیل فرآیندهای مختلف زنجیره تامین بهره میبرد. این امر از تامین مواد اولیه تا تولید محصولات، انبارداری، جابه جایی و ارسال را در بر میگیرد.

بکارگیری الگوریتم های هوش مصنوعی و مدل های یادگیری ماشین به شرکت ها این امکان را میدهد تا به داده های لحظه ای در رابطه با عملیات زنجیره تامین، شناسایی گلوگاه های بالقوه و نقاط غیراثربخش دسترسی داشته باشند. امروزه هوشمندسازی زنجیره تامین موجب تحول در شیوه عملکرد و رقابت در بازارهای رقابتی و پرشتاب میگردد.

پیش بینی های هوشمند

پیش بینی ها و تحلیل های پیش بینی گر مبتنی بر هوش مصنوعی در نرم افزار مدیریت زنجیره تامین با هوش مصنوعی توسط بکارگیری الگوریتم های پیشرفته و مدل های یادگیری ماشین به آنالیز داده های تاریخی و شناسایی الگوها و روندها میپردازند که جهت پیش بینی دقیق تقاضا، سطوح موجودی و سایر عوامل ضروری موثر بر زنجیره تامین مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین، این پیش بینی ها به کسب و کارها کمک میکند تا مشکلات احتمالی همچون زمانبندی های ارسال و تامین کنندگان جایگزین را پیش از وقوع شناسایی نمایند و اقدامات پیشگیرانه جهت حداقل نمودن اثرات منفی آنها را ترتیب دهند. پیش بینی های مبتنی بر هوش مصنوعی یک ابزار قدرتمند جهت بهینه سازی عملیات زنجیره تامین و حفظ جایگاه رقابتی در بازار میباشد.

نرم افزار مدیریت زنجیره تامین با هوش مصنوعی

برنامه ریزی زنجیره تامین

نرم افزار مدیریت زنجیره تامین با هوش مصنوعی توسط شرکت دانش بنیان فن آوران گیتی افروز طراحی و توسعه داده شده است. این نرم افزار بهبودهای قابل توجهی را در حوزه های مختلف زنجیره تامین و لجستیک ایجاد مینماید. شماری از این حوزه ها عبارتند از:

  • برنامه ریزی موجودی
  • برنامه ریزی تعاملات
  • برنامه ریزی عملیات
  • مدیریت نیروی کار
  • پیش بینی بار کاری
  • برنامه ریزی تقاضا
  • برنامه ریزی تولید
  • برنامه ریزی خرده فروشی
  • برنامه ریزی حمل و نقل
  • برنامه ریزی فروش
نرم افزار مدیریت زنجیره تامین با هوش مصنوعی

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد نرم افزار مدیریت زنجیره تامین مبتنی بر هوش مصنوعی با شرکت دانش بنیان فن آوران گیتی افروز در ارتباط باشید.

ارتباط با ما
Close Menu