Skip to main content

هوش مصنوعی توسط قابلیت های انقلابی که ارائه می نماید، در حال شکل دهی تحول در صنعت تولید است. شرکت های فعال در صنعت تولید به استفاده از فناوری هوش مصنوعی جهت افزایش اثربخشی، دقت و بهره وری در سراسر فرآیندهای خود گرایش پیدا نموده اند. کاربردهای هوش مصنوعی در صنعت تولید، طیف گسترده ای از موارد را در بر میگیرد. همچون:

اکنون یک دوران حساس برای تولیدکنندگان جهت بکارگیری فناوری های نوین در راستای حل چالش های بنیادی کسب و کار و کسب جایگاه رقابتی میباشد. در این مطلب، شماری از موارد کاربرد هوش مصنوعی در صنعت تولید که موجب قرارگیری کسب و کارها در مدار رشد و توسعه میگردد، معرفی شده است:

بهینه سازی در صنعت تولید

کاربردهای هوش مصنوعی در صنعت تولید

برنامه ریزی تولید: 

بهینه سازی زمانبندی های تولید شامل تعیین ترکیب بهینه محصولات جهت تولید، میزان مواد خام مورد نیاز و زمانبندی دستگاه ها و منابع انسانی

مدیریت موجودی:

بهینه سازی سطوح موجودی و به حداقل رساندن ضایعات از طریق شناسایی بهترین زمان و شیوه سفارش موجودی جدید

بهینه سازی زنجیره تامین:

بهینه سازی عملیات زنجیره تامین شامل تعیین بهترین مسیرها و برنامه های بارگیری برای ارسال کامیون ها و شناسایی مکان های بهینه برای انبارها

بینایی ماشین در صنعت تولید

کاربردهای هوش مصنوعی در صنعت تولید

کنترل کیفیت:

تشخیص خرابی های محصولات، کاهش ضایعات و بهبود کنترل کیفیت 

اتوماسیون فرآیند:

اتوماسیون فرآیندهای تولید، بهبود اثربخشی و کاهش هزینه های منابع انسانی

پردازش زبان طبیعی در صنعت تولید

کاربردهای هوش مصنوعی در صنعت تولید

کنترل کیفیت و تحلیل خرابی ها:

بکارگیری پردازش زبان طبیعی جهت آنالیز متون و داده های تصویری

ساخت گزارشات به صورت خودکار:

و تحلیل هایی به منظور تعمیرات و نگهداری های پیشگیرانه و کاهش زمان های وقفه

چت بات ها و دستیارهای صوتی:

برای خدمات و پشتیبانی مشتریان

موتورهای جستجوی زبان طبیعی:

برای تحلیل داده های تولید

یادگیری ماشین در صنعت تولید

کاربردهای هوش مصنوعی در صنعت تولید

کنترل کیفیت: 

بکارگیری مدل های یادگیری ماشین جهت پایش فرآیندهای تولید و تشخیص خرابی های محصولات

نگهداری پیشگیرانه:

کمک به تولیدکنندگان جهت پیش بینی زمان مواجه شدن دستگاه ها و تجهیزات با مشکل

بهینه سازی زنجیره تامین:

بکارگیری مدل های پیش بینی به عنوان ورودی سیستم ها جهت اخذ تصمیمات بهینه در سراسر زنجیره تامین همچون تدارکات، حمل و نقل و غیره. 

قواعد کسب و کار در صنعت تولید

کاربردهای هوش مصنوعی در صنعت تولید

کنترل کیفیت:

بهبود کنترل کیفیت از طریق بکارگیری قوانینی به منظور آنالیز داده های تولید و شناسایی مسائل بالقوه

مدیریت زنجیره تامین:

شناسایی بهترین تامین کنندگان و روش های حمل محصولات مختلف متناسب با قوانین کسب و کار

برنامه ریزی تولید:

برنامه ریزی تولید مبتنی بر قوانین به منظور شناسایی بهترین توالی عملیات و منابع مورد نیاز برای هر محصول

Leave a Reply

Close Menu